Іршавський дошкільний навчальний заклад № 2 "Сонечко"
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Навчальний процес

      Освітня діяльність ДНЗ № 2 спрямована на виконання Базового компонента дошкільної освіти, Конвенції ООН "Про права дитини", законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист дитинства". 

 

                      Програми, за якими працює дошкільний заклад

 

 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку

"Українське дошкілля"

 

    Відповідно до рекомендацій інструктивно-методичної наради методистів РМК,  з питань дошкільної освіти "Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах подаємо стислий зміст та структуру Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"
     Базова програма "Українське дошкілля" - третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань.
    Вона розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України.
    Відповідно до Наказу МОН України N 41 від 21.01.2009 р. з 2009-2010 навчального року здійснюється поетапне впровадження Програми в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності; передбачено її вивчення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та в інститутах післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки (спеціальністю) "Дошкільна освіта".
    "Українське дошкілля" є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку. Базова програма є програмою розвитку дитини-дошкільника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, заявлену Базовим компонентом.


     
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

«Впевнений старт»
 

     Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей 6-го року життя за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми.   

       Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

 

     Плануючи роботу педагогічного колективу на 2013 - 2014 навчальні роки вважаємо за доцільне:
     - проводити роботу за програмою "Українське дошкілля" м. Львів
     - продовжувати роботу з п'ятирічками за програмою "Впевнений старт" м. Київ
     - постійно підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітніх технологій
     - використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім'ї з метою надання допомоги батькам у вихованні дітей
 

     - тісно співпрацювати з ЗОШ №1