Іршавський дошкільний навчальний заклад № 2 "Сонечко"
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!

Правила прийому в ДНЗ

                 
 

Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян в здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до дошкільного навчального закладу дітей, які мешкають на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, а при наявності місць незалежно від місця проживання.

 

·          

Правила прийому до ДНЗ:
 

     

         Прийом дітей до дошкільного навчального закладу

здійснюється завідувачем протягом календарного року (при наявності місць) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

         Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу

здійснюється:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу
 при  не сплаті батьками  за харчувавння дитини на протязі трьох місяціа без поважної причини
  Завідувач дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів.

 

Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:

 1. Медична картка дитини (форма 26/о); 
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія);
 3. Паспорт одного з батьків (копія 1, 2, 11 сторінки).
 4. Заяви бвтьків або осіб, що їх замінюють.
 

Порядок оформлення медичної картки дитини (форма 26/о)

 • У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я. 
 • Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини. 
 • Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз). 
 • Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о). 
 • Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу. 
 • Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів. 
 • Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією. 
 • Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем, завідуючим педіатричним відділенням. 
 • Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє.